Modlitba na úmysel svätorečenia Božieho služobníka Fultona J. Sheena

Nebeský Otče, Ty si prameň všetkej svätosti. Ty povolávaš v Cirkvi mužov a ženy, ktorí Ti slúžia s heroickou láskou a obetavosťou. Ty si požehnal svoju Cirkev životom a službou Tvojho verného sluhu, arcibiskupa Fultona J. Sheena. Dobre písal a hovoril o Tvojom božskom Synovi, Ježišovi Kristovi, bol opravdivým nástrojom Ducha Svätého, ktorý cez neho sa dotkol srdca veľkého množstva ľudí. Pokiaľ je to v súlade s Tvojou vôľou, ku cti a sláve Najsvätejšej Trojice a pre spásu duší, prosíme Ťa, aby ho pod Tvojim vnuknutím Cirkev blahorečila. O to Ťa prosíme skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Imprimatur:

Mons. Daniel R. Jenky C.S.R, biskup diecézy Peoria

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

>
Facebook